Loading...
住所 2019-03-25T09:44:48+00:00

难忘的旅程从美律岭开始

立刻预订
立刻预订

Type A (Colonial Twin)

Type B (Bungalow Deluxe – 仅适用于团体套餐)

Type C (Chalet – 仅适用于团体套餐)

Type C (Suite – 仅适用于团体套餐)

Type D (Villa)

Type E (Tudor)

美律岭的最佳服务

客房服务设施

  • 冷气和风扇

  • 阳台和风景

  • 淋浴设施

  • 优质的床

  • 电源插座

  • 挂衣服和毛巾的工具

室内室外

活动

了解更多

餐馆

餐饮服务

了解更多